Strona główna

Katarzyna Hamiga

jestem 45-letnią mieszkanką Koła, społecznikiem i miłośnikiem naszego miasta. Mieszkam tu wraz z dwójką dzieci – córką Michaliną i synem Maksymilianem. Zawodowo, jako urzędnik służby cywilnej, niezależny politycznie, związana byłam z finansami publicznymi, zarządzaniem i administracją.

Od lat społecznie działam na rzecz rozwoju i promocji miasta.

Znam problemy i potrzeby mieszkańców, ale także drzemiący w nich potencjał i możliwości. Moje wykształcenie, wiedza i doświadczenie z pewnością pomogą mi w skutecznym rozwiązywaniu problemów oraz przeciwdziałaniu im w przyszłości.

ROZWÓJ naszego miasta możliwy jest poprzez DIALOG, stawianie sobie ambitnych WYZWAŃ, wykorzystując POTENCJAŁ drzemiący w mieście i jego mieszkańcach. Wspólnie zdecydujmy o przyszłości naszego miasta.

Liczę na Państwa głos!

PROGRAM WYBORCZY

PROFESJONALNY URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO
TURYSTYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIATA, POLITYKA SPOŁECZNA I SEKTOR POZARZĄDOWY
PRZEDSIĘBIORCZE KOŁO
KULTURA, SPORT I ROZRYWKA

KOMITET WYBORCZY

OKRĘG NUMER 1

01.1 TERESA BRZOSKA

01.2 DOMINIKA ROSIAK

01.3 JAN WŁODARCZYK

01.4 MAŁGORZATA JĘCKA

01.5 RAFAŁ JANKOWSKI

01.6 JAN DZIEDZICZAK

01.7 WIKTOR STROŃSKI

01.8 MICHAŁ PIASECKI

OKRĘG NUMER 2

02.1 KATARZYNA WOJTCZAK

02.2 HENRYK PERZYŃSKI

02.3 MARIA GERWEL

02.4 SŁAWOMIR GRABOWICZ

02.5 KAROLINA ANTKIEWICZ

02.6 LIDIA ALAGIERSKA

02.7 ANDRZEJ KACZOROWSKI

OKRĘG NUMER 3

03.1 EWA BARYŁA

03.2 KRZYSZTOF TORUŃSKI

03.3 TOMASZ PONIECKI

03.4 ANDRZEJ TRĘBACKI

03.5 MARCIN KLACZYŃSKI

03.6 AGATA DZIEDZICZAK

03.7 KATARZYNA HAMIGA

OKRĘG NUMER 4

04.1 SEBASTIAN KUTY

04.2 MARCIN ŚWIDERSKI

04.3 BŁAŻEJ MARAŃDA

04.4 JACEK ADAMCZYK

04.5 JOANNA MOLESKA

04.6 ALINA CHLEBOS

04.7 JOANNA KWARCIŃSKA