Komitet wyborczy

OKRĘG NUMER 1

01.1 TERESA BRZOSKA

Koło jest moim rodzinnym miastem. Obecnie po ponad 40 latach pracy, wymagających zaangażowania i odpowiedzialności za zadania i kierowany przede mnie personel, jestem na emeryturze. Bardzo ważne jest dla mnie pielęgnowanie tradycji rodzinnych i lokalnych, dlatego w wolnym czasie chętnie angażuję się społecznie. Jestem członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Współpracuję z Klubem Seniora „Trzecia Zmiana”. Amatorsko gram w sztukach teatralnych w MDK reżyserowanych przez Pana Dariusza Matysiaka. Wspieram i chętnie biorę udział w akcjach antyprzemocowych i charytatywnych. Prowadzę warsztaty rękodzielnicze. Opiekuję się także wojennymi i zapomnianymi grobani, aktywnie uczestniczę w kwestach cmentarnych na rzecz renowacji nagrobków. W Radzie Miejskiej w Kole pracuję od 2014 roku. Aktualnie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Będę godnie reprezentować Państwa w Radzie Miejskiej i dbać o dobro naszego miasta Koła.

01.2 DOMINIKA ROSIAK

Pochodzę z Koła, gdzie obecnie mieszkam wraz z 2-letnią córką Melanią. Z wykształcenia i z pasji jestem pedagogiem, specjalizuję się w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a szczególnie moimi podopiecznymi, którymi są osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju. Obecnie pracuję w Niepublicznym Tęczowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kole oraz jestem współzałożycielką i działaczką Stowarzyszenia „Autyzm i My”. Najważniejsza jest dla mnie pomoc drugiemu człowiekowi i współpraca, bo razem możemy więcej! Wierzę, że działając w Radzie Miejskiej będę mogła zwrócić szczególną uwagę na potrzeby osób wykluczonych społecznie oraz godnie reprezentować głos mieszkańców naszego miasta.

01.3 JAN WŁODARCZYK

Jestem rodowitym mieszkańcem Koła. Mieszkam wraz z rodziną i pracuję w Kole. Obecnie pracuję na stanowisku magazyniera kierowcy w firmie SOKOŁÓW S.A. W wolnym czasie chętnie angażuję się w akcje charytatywne oraz od wielu już lat w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpracuję i wspieram działalność Stowarzyszenia Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI. Startuję w wyborach do Rady Miejskiej w Kole, ponieważ chcę mieć wpływ na decyzje, które dotyczą nas wszystkich. Nasz głos też ma znaczenie, a osoby zarządzające miastem powinny się z nim liczyć.

01.4 MAŁGORZATA JĘCKA

Od urodzenia jestem mieszkanką Koła. Obecnie pracuję jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole oraz w Niepublicznym Tęczowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Praca z dziećmi i młodzieżą oraz pomaganie im w trudnych chwilach to moja pasja. Aktywnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI oraz z ZHP – jako instruktor i opiekun podczas obozów. Systematycznie włączam się również w działania charytatywne Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej KOŁOWROTEK. Działając w Radzie Miejskiej chciałabym wnieść swój wkład m.in. w integrację społeczności lokalnej, rozwój życia kulturalnego i poprawę życia osób z niepełnosprawnościami. Działając wspólnie możemy więcej.

01.5 RAFAŁ JANKOWSKI

Wraz z żoną i trzema córkami mieszkamy w Kole. Z wykształcenia jestem politologiem, a zawodowo od 10 lat Kierownikiem Działu Dystrybucji i Logistyki w zakładach mięsnych SOKOŁÓW S.A. Wolny czas lubię spędzać aktywnie uprawiając sport lub biorąc udział w koncertach i wydarzeniach artystycznych. Uważam, że nasze miasto potrzebuje zmian, dlatego startuję do Rady Miejskiej, abyśmy wszyscy czuli się dobrze w Kole.

01.6 JAN DZIEDZICZAK

Od urodzenia mieszkam w Kole. Od dawna angażuję się w wiele działań artystycznych, społecznych i charytatywnych. Jestem bardzo związany z moim miastem, ukończyłem Państwową Szkołę Muzyczną w Kole, na co dzień jestem członkiem Kolskiego Teatru Otwartego. Lubię uprawiać sport. Jestem Ratownikiem WOPR i biegam po kolskich wałach. Bardzo bliskie są mi kulturalne przedsięwzięcia Koła. Żyję w zgodzie z harcerskimi ideałami. Jestem związany z Manufakturą Piosenki Harcerskiej Wartaki, zależy mi na kontakcie z dziećmi i młodzieżą, co popieram faktem, iż jestem w przededniu ukończenia próby instruktorskiej ZHP. Bardzo aktywnie udzielam się w mediach społecznościowych. Na sercu leży mi dalsze rozwijanie kulturalne miasta oraz promowanie jego działań i aktywności w świecie. W Radzie Miejskiej chciałbym wspierać wszelkie inicjatywy mieszkańców Koła.

01.7 WIKTOR STROŃSKI

Od urodzenia mieszkam w Kole. Z wykształcenia i z zawodu jestem nauczycielem oraz lektorem języka angielskiego. Bardzo lubię pomagać młodzieży w realizacji ich pasji, przede wszystkim tych wymagających znajomości nowoczesnych technologii (organizujemy wspólnie szkolne, e-sportowe turnieje). Praca z młodymi ludźmi daje mi dużo satysfakcji. Kandyduję do Rady Miejskiej, ponieważ chce działać dla dobra wszystkich mieszkańców naszego miasta.

01.8 MICHAŁ PIASECKI

Urodziłem się w Kole i tu mieszkam wraz z rodziną. Obecnie pracuję jako mechanik w Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Od 2014 roku jestem Radnym Miejskim w Kole i członkiem Komisji Rewizyjnej – angażuję się w tę pracę przede wszystkim reprezentując w niej głos naszych mieszkańców. Prywatnie pasjonuje mnie sport i podróże. Po raz drugi kandyduję do Rady Miejskiej w Kole, ponieważ wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, wciąż chciałbym działać dla dobra naszego miasta, tak by było miejscem przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców.

PROGRAM W OKRĘGU 1

CZYSTE KOŁO

 • rozwój MZEC i sieci ciepłowniczej – budowa ciepłowni na Kaliskim Przedmieściu
 • realizacja programów termomodernizacji, usuwania azbestu
 • przydomowe elektrownie słoneczne
 • edukacja ekologiczna
 • budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego
 • zwiększenie ilości koszy na śmieci

SPORT I REKREACJA

 • zorganizowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców (bulwary, plaża, przystań kajakowa, rowery miejskie, pole namiotowe, place zabaw, boiska sportowe, ścieżki zdrowia, otwarte strefy aktywności)
 • budowa „Mini Zoo” na Kaliskim Przedmieściu
 • zwiększenie liczby ławek

INWESTYCJE

 • budowa i modernizacja sieci drogowej i rowerowej
 • budowa i naprawa chodników
 • rewitalizacja lasku komunalnego na Kaliskim Przedmieściu
 • budowa parkingu i toalety przy cmentarzu parafialnym oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 (od ul. Poniatowskiego)
 • rewitalizacja ruin zamku
 • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej

ZIELONE KOŁO

 • zagospodarowanie terenów w pobliżu rzeki Warty
 • nasadzenie drzew i zieleni
 • rewitalizacja spichlerza wraz z terenami przyległymi

DIALOG I POMOC

 • konsultacje z mieszkańcami i wspólne tworzenie planów rozwoju miasta

KOLSKA STARÓWKA

 • rewitalizacja, ożywienie i uatrakcyjnienie kolskiej Starówki
 • stworzenie muzeum Ziemi Kolskiej

OKRĘG NUMER 2

02.1 KATARZYNA WOJTCZAK

Wraz z rodziną mieszkam w Kole. Posiadam wykształcenie administracyjne. Od 20 lat współpracuję z Przeglądem Kolskim na stanowisku specjalisty ds. reklamy i kolportażu. Oprócz pracy zawodowej aktywnie działam w organizacjach pozarządowych, angażując się w różne projekty charytatywne, kulturalne i edukacyjne. Aktualnie pełnię funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „KOŁOWROTEK” w Kole. Pracując od wielu lat w prasie lokalnej i angażując się w działalność społeczną, poznałam problemy trapiące mieszkańców naszego miasta. Zdecydowałam się na start w wyborach, by zmieniać nasze miasto i poprawić jakość i komfort życia jego mieszkańców.

02.2 HENRYK PERZYŃSKI

Wraz z rodziną od urodzenia mieszkam w Kole i to właśnie tutaj angażuję się społecznie. Przez wiele lat pracowałem jako nauczyciel wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kole, następnie w Urzędzie Miejskim na stanowisku inspektora ds. dzieci i młodzieży. Pełniłem również funkcję Radnego Miejskiego (1994-1998) oraz Radnego Powiatowego (1998-2006, w latach 1998-2002 jako Przewodniczący). Całe moje serce i pasja to Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI, której jestem założycielem i kierownikiem muzycznym po dziś dzień. Jestem „Kawalerem Orderu Uśmiechu” – jest to najważniejszy na świecie tytuł dziecięcego dowodu uznania wręczany dorosłym za to, co robią dla dzieci, a także posiadam odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane w 2014 r. Chciałbym wrócić do pracy w kolskim samorządzie, ponieważ uważam, że w naszym mieście potrzebny jest stabilny rozwój m.in. aktywności kulturalnej i wychowawczej dzieci i młodzieży oraz rozwój placówek kulturalnych.

02.3 MARIA GERWEL z domu Malczewska

Jestem rodowitą mieszkanką Koła, obecnie na emeryturze. Wcześniej przez wiele lat pracowałam jako główna księgowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole. W wolnym czasie chętnie angażuję się w działania promujące nasze miasto i jego historię. Jestem córką Ryszarda Malczewskiego – majora pilota Wojska Polskiego, po którym udostępniałam do Muzeum Kolskiego pamiątki rodzinne. Jestem członkinią kolskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. W Radzie Miejskiej chciałabym pracować na rzecz mieszkańców naszego miasta, starając się zabezpieczyć ich najpilniejsze potrzeby.

02.4 SŁAWOMIR GRABOWICZ 

Jestem mieszkańcem Koła. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuję na stanowisku dyrektora do spraw handlowych w firmie “Andre”, gdzie odpowiadam na rynek krajowy i rynki międzynarodowe. W kadencji 2006-2010 pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Doraźnych w Radzie Miejskiej. W wolnym czasie pasjonuję się podróżami i historią, a także chętnie biorę udział w imprezach historyczno-patriotycznych.

02.5 KAROLINA ANTKIEWICZ

Mieszkam w Kole wraz z mężem i dwójką dzieci – Martyną i Adamem. Lubię spędzać czas w gronie rodzinnym, uprawiać sporty zimowe oraz jeździć na rowerze. Ukończyłam Zespół Szkół Rolniczych w Kościelcu, posiadam doświadczenie w zakresie obsługi klienta, organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa, pracy administracyjno-kancelaryjnej i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Swoje doświadczenie zawodowe chciałabym przełożyć na pracę w Radzie Miejskiej w Kole dla dobra Koła i jego mieszkańców.

02.6 LIDIA ALAGIERSKA

Wraz z córką Mileną mieszkam w Kole. To właśnie tutaj pracuję i angażuję się w społeczne działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia NonStop. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia, uśmiechniętą i serdeczną. Lubię rozmawiać z ludźmi i dzięki temu wiem, czego tak naprawdę potrzebują mieszkańcy naszego miasta. Bardzo ważny jest dla mnie szacunek do drugiego człowieka. Uważam, że wspólnie działając możemy zmienić nasze miasto w miejsce przyjazne dla wszystkich.

02.7 ANDRZEJ KACZOROWSKI

Jestem mieszkańcem Koła. Interesuje się mechanizacją oraz rolnictwem. Aktualnie prowadzę również sklep. Wolnym czasie interesuje się motocyklami, turystyką i jestem miłośnikiem przyrody. Staram się angażować w działalność społeczną. Posiadam również bogate doświadczenie samorządowe, bowiem pełniłem już funkcję wicestarosty kolskiego. Po wielu latach przerwy, widząc zaniedbania i bałagan w naszym mieście, chciałbym ponownie przysłużyć się naszej lokalnej społeczności. Zdecydowałem się na start do Rady Miejskiej, by poprawić jakość i warunki życia mieszkańców naszego miasta.

PROGRAM W OKRĘGU 2

CZYSTE KOŁO

 • rozwój MZEC i sieci ciepłowniczej
 • realizacja programów termomodernizacji, usuwanie azbestu
 • przydomowe elektrownie słoneczne
 • edukacja ekologiczna
 • budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego
 • zwiększenie ilości koszy na śmieci

SPORT I REKREACJA

 • zorganizowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców (bulwary, plaża, przystań kajakowa, rowery miejskie, pole namiotowe, place zabaw, boiska sportowe, ścieżki zdrowia, otwarte strefy aktywności)
 • zwiększenie liczby ławek

INWESTYCJE

 • budowa i modernizacja sieci drogowej i rowerowej
 • budowa i naprawa chodników
 • naprawa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 (od ul. Toruńskiej)

ZIELONE KOŁO

 • zagospodarowanie terenów w pobliżu rzeki Warty
 • nasadzenie drzew i zieleni

DIALOG I POMOC

 • konsultacje z mieszkańcami i wspólne tworzenie planów rozwoju miasta

KOLSKA STARÓWKA

 • budowa parkingów i wprowadzenie kart parkingowych w celu zapewnienia miejsc dla mieszkańców

OKRĘG NUMER 3

03.1 EWA BARYŁA

Mam 61 lat, jestem mężatką, matką trojga dorosłych dzieci i czworga wnucząt. Obecnie jestem na emeryturze, ale przez całe swoje życie zawodowe byłam nauczycielką języka polskiego. Kontakt z dziećmi i młodzieżą był i jest dla mnie bardzo ważny – uważam, że powinniśmy inwestować w edukację i młodzież. Trzykrotnie reprezentowałam nasz okręg w Radzie Miejskiej w Kole. Aktualnie w radzie jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów, a także Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Czynnie działam w ZNP i ZHP. Jestem również członkiem „Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą”. Chętnie angażuję się w akcje społeczne organizowane w Kole. Uczestniczyłam we wszystkich kwestach finałów „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Jestem osobą wrażliwą na krzywdę drugiego człowieka, miłośniczką zwierząt, literatury, imprez społecznych i rodzinnych. Zawsze pomagałam i pomagam dzieciom z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jestem kandydatką bezpartyjną, niezależną.

03.2 KRZYSZTOF TORUŃSKI

Od urodzenia mieszkam w Kole wraz z żoną i dwiema córkami. Zawodowo związany jestem z geodezją, ale moją wielką życiową pasją jest muzyka. Jestem skrzypkiem i często sam organizuję koncerty, albo biorę w nich aktywny udział. Amatorsko pasjonuję się również aktorstwem. Gram w kolskim teatrze na scenie MDK. W< wolnym czasie uprawiam Nordic Walking, a także turystykę. Aktywnie włączam się w prace Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą oraz gram z Wartakami. Angażuję się w organizowane akcje charytatywne i społeczne na terenie naszego miasta. Zdecydowałem się na start do Rady Miejskiej w Kole, by rozwijać nasze miasto w zakresie inwestycji i infrastruktury, ale również wzbogacić ofertę rozrywkową i kulturalną dla mieszkańców.

03.3 TOMASZ PONIECKI

Od pokoleń jestem mieszkańcem Koła. Posiadam doświadczenie zawodowe zarówno w pracy w administracji państwowej (Kuratorium Oświaty), jak i w samorządzie. Przez wiele lat byłem również dyrektorem szkoły i nauczycielem historii. Uważam, że edukacja jest niezbędna dla rozwoju społeczności lokalnej, dlatego aktywnie wspieram Stowarzyszenie „Nasza Klasa” działające na rzecz szkół. W Radzie Miejskiej chciałbym zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z edukacją oraz bezpieczeństwem w mieście, a szczególnie na osiedlach. Liczę na Państwa głos.

03.4 ANDRZEJ TRĘBACKI

Urodziłem się w Kole wraz z rodziną tu mieszkam. Moją życiową pasją jest muzyka – jestem nauczycielem gry na gitarze, w wolnym czasie chętnie muzykuję w gronie rodzinnym. Jestem założycielem i członkiem kolskich zespołów – „Kram”, „Nadciśnienie”, „KF-band”. Startuję do Rady Miasta Koła, ponieważ chcę aktywnie działać dla dobra mieszkańców. Aktywnie uczestniczę życiu kulturalnym naszego miasta. Uważam, że działając wspólnie możemy zrobić dużo więcej w naszym mieście, wsłuchując się przede wszystkim w głos jego mieszkańców.

03.5 MARCIN KLACZYŃSKI

Mieszkam w Kole na ul. Toruńskiej. Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jestem nauczycielem dyplomowanym i pracuję z dziećmi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Mikołaja w Kole, a także w Szkole Muzycznej w Kole. Interesuje mnie sztuka ludowa, i rękodzieło. W wolnych chwilach pasjonuję się muzyką różnych gatunków. Zdecydowałem się na start do Rady Miejskiej w Kole, by pracować na rzecz mieszkańców oraz rozwoju naszego miasta.

03.6 AGATA DZIEDZICZAK

Od urodzenia mieszkam w Kole. Mam dwóch dorosłych synów. Od wielu lat angażuję się w działalność społeczną i charytatywną. Pracuję na rzecz Stowarzyszenia Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI, Kolskiego Teatru Otwartego. Amatorsko gram w kolskim teatrze na scenie MDK. Na sercu leży mi działanie mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, chętnie biorę udział w organizowaniu wszelkiej pomocy i oferowaniu wsparcia. Prywatnie lubię uprawiać sport w gronie osób najbliższych – bieg, rower, joga. Interesuję się również rękodzielnictwem artystycznym. W Radzie Miejskiej chciałabym pracować na rzecz mieszkańców naszego miasta, szczególnie tych, których problemy od lat pozostają bez rozwiązania.

03.7 KATARZYNA HAMIGA

Jestem 45-letnią mieszanką Koła, społecznikiem i miłośnikiem naszego miasta. Mieszkam tu wraz z dwójką dzieci – córką Michaliną i synem Maksymilianem. Zawodowo, jako urzędnik służby cywilnej, niezależny politycznie, związana byłam z finansami publicznymi, zarządzaniem i administracją. Od lat społecznie działam na rzecz rozwoju i promocji miasta. Znam problemy i potrzeby mieszkańców, ale także drzemiący w nich potencjał i możliwości. Moje wykształcenie, wiedza i doświadczenie z pewnością pomogą mi w skutecznym rozwiązywaniu problemów oraz przeciwdziałaniu im w przyszłości. Cechuje mnie pracowitość, zaangażowanie i co najważniejsze, odpowiedzialność za podejmowane decyzje i realizowane zadania. Koło potrzebuje ambitnych ludzi. Gwarantuję uczciwy dialog, solidną bazę wiedzy i współpracę w kreowaniu wizji naszego miasta.

PROGRAM W OKRĘGU 3

CZYSTE KOŁO

 • rozwój MZEC i sieci ciepłowniczej
 • realizacja programów termomodernizacji
 • usuwanie azbestu
 • przydomowe elektrownie słoneczne
 • edukacja ekologiczna
 • budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego
 • zwiększenie ilości koszy na śmieci

SPORT I REKREACJA

 • zorganizowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców (bulwary, plaża, przystań kajakowa, rowery miejskie, pole namiotowe, place zabaw, boiska sportowe, ścieżki zdrowia, otwarte strefy aktywności)
 • zwiększenie liczby ławek

INWESTYCJE

 • budowa i modernizacja sieci drogowej i rowerowej
 • budowa i naprawa chodników
 • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej

ZIELONE KOŁO

 • zagospodarowanie terenów w pobliżu rzeki Warty
 • nasadzenie drzew i zieleni

DIALOG I POMOC

 • konsultacje z mieszkańcami i wspólne tworzenie planów rozwoju miasta

KOLSKA STARÓWKA

 • budowa parkingów i wprowadzenie kart parkingowych w celu zapewnienia miejsc dla mieszkańców

OKRĘG NUMER 4

04.1 SEBASTIAN KUTY

W Kole pracuję i mieszkam wraz z rodziną. W kadencji 2014-2018 reprezentowałem swój okręg w Radzie Miejskiej w Kole. Aktualnie w radzie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. W wolnym czasie angażuję się w działania Stowarzyszenia MALINOWA MAMBA, którego jestem Wiceprezesem od 2012 roku. Chętnie biorę udział w akcjach charytatywnych. W swoim życiu prywatnym i zawodowym staram się hołdować takim wartościom jak uczciwość i pracowitość. W tegorocznych wyborach ponownie startuję na radnego, ponieważ uważam, że w naszym mieście jest jeszcze sporo do zrobienia.

04.2 MARCIN ŚWIDERSKI

Mieszkam wraz z rodziną w Kole. Tutaj również pracuję w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji . Posiadam wykształcenie w dziedzinie zarządzania organizacjami, również w kontekście zarządzania w administracji publicznej. Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia MALINOWA MAMBA i angażuję się we wszystkie „malinowe” akcje. W tym roku włączyłem się jako obsługa techniczna w pomoc przy biegu charytatywnym „Od Helu po Halny”. Do Rady Miejskiej startuję dlatego, że chciałby zrobić jeszcze więcej dla naszego miasta i jego mieszkańców. Liczę na Państwa głosy.

04.3 BŁAŻEJ MARAŃDA

Wraz z rodziną mieszkam w Kole. Obecnie pracuję w Kolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Aktywnie włączam się w różne akcje charytatywne organizowane w naszym mieście (m.in. zbiórki krwi). Jestem prawdziwym miłośnikiem zwierząt – prócz psów i kota posiadam również wiele gadów, a nawet owadów. Swoją pasję realizuję w również w formie pomocy dla zwierząt. W Radzie Miejskiej chciałbym jeszcze bardziej zaangażować się w sprawy lokalne dla dobra mieszkańców naszego miasta.

04.4 JACEK ADAMCZYK

Mieszkam w Kole wraz z rodziną. Jestem menadżerem w firmie ORANGE. To właśnie dzięki tej firmie zdecydowałem się aplikować w konkursie po środki zewnętrzne na stworzenie w Kole Pracowni ORANGE. Udało się stworzyć miejsce wyposażone w wielofunkcyjne komputery wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu – miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców. Od 1987 roku działam w zespole Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI, obecnie jako instruktor harcerski w stopniu podharcmistrza – instruktor muzyczny i prawa ręka druha Henryka Perzyńskiego. Chciałbym zrealizować wiele nowych inicjatyw kulturalnych i rozrywkowych w naszym mieście oraz dbać o interesy mieszkańców naszego miasta, stąd moja decyzja o starcie do Rady Miasta.

04.5 JOANNA MOLESKA

Jestem rodowitą mieszkanką Koła i właśnie tu mieszkam wraz z rodziną. Jestem wrażliwa na krzywdę innych, chętnie angażuję się społecznie. Interesuję się fotografią i ekologią, dlatego chętnie włączyłam się w Koalicję Koło Cyrk Bez Zwierząt, która ma zapobiegać cyrkowym występom z udziałem zwierząt w naszym mieście. Ważnym dla mnie jest też pielęgnowanie zielonych miejsc naszego miasta. Wolny czas najchętniej spędzam aktywnie z rodziną. Chciałabym dać z siebie jeszcze więcej i mieć wpływ na zmiany na lepsze dla naszego Koła – stąd moja decyzja o starcie w wyborach do Rady Miejskiej.

04.6 ALINA CHLEBOS

Mieszkam w kole od 17 lat. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole. Aktywnie włączam się w działania Komendy Hufca ZHP w Kole, pomagając przy prowadzeniu bieżącej dokumentacji czy organizacji akcji społecznych nie tylko na terenie naszego miasta. Prywatnie moją największą pasją są góry. Pokora i wytrwałość to „owoc” mojej fascynacji górami, ponieważ nic bardziej nie hartuje człowieka jak pokonywanie własnych słabości poprzez stawianie sobie coraz większych wyzwań. Praca w Radzie Miejskiej w Kole pozwoli mi realizować potrzeby dla dobra Państwa i naszego miasta. Uprzejmie proszę o Państwa głos.

04.7 JOANNA KWARCIŃSKA

Mieszkam w Kole wraz z mężem i dwójką dzieci. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Posiadam doświadczenie z zakresu finansów, logistyki i zarządzania. Aktywnie uczestniczę w życiu miasta poprzez współpracę z wieloma instytucjami miejskimi. Jako współorganizator wielu różnych inicjatyw społecznych (akcji charytatywnych, kulturalnych i sportowych) działam i współpracuję z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami w Kole. Od 5 lat inicjuję rozwój tańca w Kole poprzez współorganizację występów scenicznych dzieci i młodzieży. Startuję do Rady  Miasta by zmieniać dla Państwa nasze miasto na lepsze.

PROGRAM W OKRĘGU 4

SPORT I REKREACJA

 • zorganizowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców (place zabaw, boiska sportowe, ścieżki zdrowia, otwarte strefy aktywności m.in. na Osiedlu Sienkiewicza)
 • zwiększenie liczby ławek

INWESTYCJE

 • budowa i modernizacja sieci drogowej i rowerowej na osiedlach
 • budowa i naprawa chodników
 • modernizacja skrzyżowania Powstańców Wlkp. – Jana Pawła II

CZYSTE KOŁO

 • rozwój MZEC i sieci ciepłowniczej
 • realizacja programów termomodernizacji, usuwania azbestu
 • przydomowe elektrownie słoneczne
 • edukacja ekologiczna
 • budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego
 • zwiększenie ilości koszy na śmieci

DIALOG I POMOC

 • konsultacje z mieszkańcami i wspólne tworzenie planów rozwoju miasta

PARKING DLA MIESZKAŃCÓW

 • budowa parkingów i wprowadzenie kart parkingowych w celu zapewnienia miejsc dl mieszkańców