O mnie

Jestem 45-letnią mieszkanką Koła, społecznikiem i miłośnikiem naszego miasta. Mieszkam tu wraz z dwójką dzieci – córką Michaliną i synem Maksymilianem.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe administracja publiczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sukcesywnie podnosiłam swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących przede wszystkim zarządzania ludźmi, finansów publicznych, zarządzanie projektami czy zarządzania w sektorze publicznym. Posiadam kompetencje – legitymowane przez najlepsze polskie uczelnie i ośrodki szkoleniowe – do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest Burmistrza Miasta Koła.

Zawodowo, jako urzędnik służby cywilnej, niezależny politycznie, związana byłam z finansami publicznymi, zarządzaniem i administracją.

Swoją pracę zawodową rozpoczęłam na stanowisku referenta w Urzędzie Skarbowym w Kole, następnie pracowałam na stanowisku pracownika administracyjnego w firmie Auto Handel i naprawa. Kolejne cztery lata pracowałam na stanowisku księgowej w firmie Sanitec. W roku 2004 podjęłam zatrudnienie w Ministerstwie Finansów na stanowisku specjalisty. Od roku 2006 pracowałam w Izbie Skarbowej w Poznaniu na stanowisku starszego specjalisty, będąc ponownie czasowo oddelegowana do pracy w Ministerstwie Finansów. W roku 2014 objęłam stanowiska Naczelnika Wydziału Budżetu w Ministerstwie Finansów. W trakcie zatrudnienia uczestniczyłam w realizacji wielu projektów, m.in. e-Podatki, wymiana informacji podatkowej, modernizacji Administracji Podatkowej. Wyniesione doświadczenia projektowe z pracy w Ministerstwie Finansów stanowią dziś solidną podstawę do skutecznej realizacji projektów w Kole. Wreszcie od 1 czerwca 2017 roku pełnię funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Kole, którą objęłam w wyniku wygrania otwartego i uczciwego naboru.

Od lat społecznie działam na rzecz rozwoju i promocji miasta. Aktualnie jestem Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Kołowrotek, a także Przewodniczącą Rady Wartakowskiej w Stowarzyszeniu Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki.

Znam problemy i potrzeby mieszkańców, ale także drzemiący w nich potencjał i możliwości.

Moje wykształcenie, wiedza i doświadczenie z pewnością pomogą mi w skutecznym rozwiązywaniu problemów oraz przeciwdziałaniu im w przyszłości. Cechuje mnie pracowitość, zaangażowanie i co najważniejsze, odpowiedzialność za podejmowane decyzje i realizowane zadania. Koło potrzebuje ambitnych ludzi. Gwarantuję uczciwy dialog, solidną bazę wiedzy i współpracę w kreowaniu wizji naszego miasta.

Moja droga zawodowa poświęcona była służbie urzędniczej, gwarantującej neutralność polityczną, a także wykonywanie powierzonych mi zadań w sposób profesjonalny i rzetelny. Doświadczenie w zarządzaniu jednostkami, finansami i kadrami, chcę wykorzystać w pracy na rzecz Koła i jego mieszkańców. Zaangażowanie i praca społeczna uwrażliwiły mnie i pozwoliły poznań potrzeby naszej społeczności. Rolą Burmistrza jest przede wszystkim służba mieszkańcom bez uprzedzeń czy wyróżniania określonych grup. Takie zadanie wymaga pracy zespołowej, stąd obok mnie do wyborów staje 27 kandydatów na radnych – znanych, szanowanych ludzi, którzy wyróżniają się w pracy zawodowej i społecznej. Ufam, że razem jesteśmy w stanie zmienić oblicze naszego Koła.

Wspólnie zdecydujmy o przyszłości naszego miasta!

ROZWÓJ naszego miasta możliwy jest poprzez DIALOG, stawianie sobie ambitnych WYZWAŃ, wykorzystując POTENCJAŁ drzemiący w mieście i jego mieszkańcach. Wspólnie zdecydujmy o przyszłości naszego miasta.

Liczę na Państwa głos!